Upojni box

Opis:

Idealna nadopuna Vaših vrtnih i/ili kućnih sustava za zbrinjavanje i korištenje kišnice. Izrađeni su iz polipropilena (PP), kompaktnog su oblika – ne zauzimaju puno prostora. Volumen prihvata jednog upojnog boxa je 210 litara što zamjenjuje približno 1 tonu šljunka kod klasičnih upojnih bunara sa batudom. Odlikuju se velikim kapacitetom upijanja npr. 1 m³ upojnih boxeva ima mogućnost upijanja 950 litara vode. Mogu se neograničeno nadograđivati (jedan pored drugog ili jedan iza drugog).
Preporuča se da se na gornji dio upojnog boxa postavi filtarska tkanina koja je voodopropusna, ima male pore i otporna je na voluharice. Tkanina sa takvim svojstvima kod nas je dostupna kao dodatna oprema pod kataloškim brojem RWVS 0001, njezine dimenzije su 2m x 3m.

Napomena:

Preporučamo da se na ulazu u upojne boxeve postavi predfiltar, na se taj način štiti da gruba prljavština ne dospije u upojni sustav. Također, preporuča se ugradnja odzračnika na tzv. drugoj ili izlaznoj strani bokseva.

Tehnički podaci:

  • Volumen cca. 210 litara
  • Dimenzije: D 690 xŠ 500 x V 600 mm
  • Materijal: polipropilen (PP)
  • Mala potreba za prostorom
  • 1 upojni box zamjenjuje cca. 1 tonu šljunka
  • Visok kapacitet skladištenja od 950 litara po m3 upojnog boxa
  • Može se proširiti po potrebi (jedan pored drugog ili u nizu)

Dimenzioniranje:

Dimenzioniranje je rezultat propusnosti tla (Kf vrijednost), povezanih područja (krova) i procjenom padalina. 

Na zahtjev kreiramo izračun ako su gornje informacije dostupne (vrijednost Kf, veličina i priroda područja, lokalna donacija kiše)

U sljedećoj tablici može se vidjeti kao gruba smjernica zasnovana na DIN 1986-100 i ATV-A138.

Vrsta tla / opis
Priključne površine u m2
Kf vrijednost (m/s)
100 m2
200 m2
300 m2
 
Broj upojnih boxa
1 * 10-3 / grubi pijesak4913
1 * 10-4 / srednje grubi pijesak91826
1 * 10-5 / sitni pijesak122436
1 * 10-6 / tucanik142843

Mogućnosti međusobnih spajanj

Upojni box

Šifra: RWVS0200

VolumenŠirinaVisinaDubinaTežina
cca. 210 L500 mm600 mm690 kgcca. 6 kg

Upojni box - paket

Šifra: RWVS1600

  • Paket: cca. 1680 litara (8 x boxa uklj. koprena)

Obrazac za upit

Ispunite upitnik i pripremit ćemo Vam prijedlog ponude, primjeren Vašim zahtjevima.
Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna.

···

Kako bismo vam ponudili odgovarajuću veličinu rezervoara za kišnicu potrebni su nam sljedeći podaci:

(+385) 042/379-479

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00 sati

Adresa: Varaždinska ulica, II. odvojak br. 4,

42000, Varaždin

Email: info@larix.hr